Fyrstu skrefin

Með…

Algengasta spurningin sem vefstjóri borgarinnar (Borgarvefstjóri) fær er þessi:

Getum við ekki sett þetta á forsíðuna svo allir sjái?

Ekki óeðlileg spurning í sjálfu sér enda mikill vilji víða í borgarkerfinu að koma upplýsingum sem best á framfæri. Flestir álykta sem svo að ef upplýsingar séu á forsíðu séu þær…

Hreinn Valgerðar Hreinsson

Vefstjóri og stafrænn verkamaður hjá Reykjavíkurborg

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store